Eletta D

2.9.2020

Eletta D2 a D5 monitor průtoku je nový model s elektronikou na bázi mikroprocesoru a podsvíceným LCD displejem. Zobrazení na displeji lze elektronicky otáčet o 90 stupňů, což umožňuje sledovat zobrazované hodnoty při vertikální i horizontální instalaci.

Eletta D2 a D5 monitor průtoku disponuje výstupním signálem 4-20 mA a limitním přepínacím kontaktem, stejně jako místními alarmy. Je možné provést programovou linearizaci křivky průtoku. Součástí je také resetovatelné počítadlo proteklého množství. Pro pohodlnou kontrolu správného nastavení řídícího systému umožňuje elektronika monitoru průtoku simulaci průtoku v plném rozsahu.

Zpět